Wiedza ogólna i matematyka - przykładowe zadania na egzamin pisemny (2 IB)

 

 


Przykładowe zadania z chemii

Pytanie 1

Wskaż nazwę procesu wykorzystywanego podczas przeróbki ropy naftowej. Co stanowi podstawę tego procesu?

Nazwa procesu

Podstawa procesu

 A. dekantacja

 a. różny stan skupienia składników ropy naftowej

 B. piroliza

 b. różne temperatury wrzenia składników ropy naftowej

 C. destylacja

 c. różne gęstości składników ropy naftowej

 D. sączenie

 d. różna rozpuszczalność składników ropy naftowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 2

Analiza związku chemicznego o masie molowej M = 58 g∙mol-1 pokazała, że 4,8g węgla jest połączone z 1,0g wodoru. Podaj wzór empiryczny i molekularny danego związku.

 

 

Pytanie 3

Krem nawilżający zawiera 5% emulgatora (procent masowy). Oblicz, ile gramów emulgatora zawiera 250 g kremu.

 

 

Pytanie 4

Uzupełnij ogólny podział surowców mineralnych.

Pytanie 5

Oblicz objętość olejku różanego potrzebną do przygotowania 50g roztworu tego olejku o stężeniu 10%. Gęstość olejku różanego wynosi 0,856 g/cm3.

 


 

Przykładowe zadania z fizyki

 

Zadanie 1

Na kosmonautę o masie 60 kg znajdującego się na orbicie o promieniu dwukrotnie większym od promienia Ziemi, działa siła grawitacyjna równa około:

A. 600 N

B. 300 N

C. 150 N

D. 60 N

 

Zadanie 2

W pewnym punkcie natężenie pola grawitacyjnego ma wartość 12 N/kg. Na umieszczone w tym punkcie ciało, o masie 2 kg, będzie działać siła o wartości:

A. 2 N

B. 6 N

C. 12 N

D. 24 N

 

Zadanie 3

Pokazany obok wykres przedstawia zależność masy od czasu dla izotopu promieniotwórczego pewnego pierwiastka w próbce. Na jego podstawie można wywnioskować, że okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi około ................... .

 

 

Zadanie 4

W zjawisku fotoelektrycznym prędkość wybijanych z metalu elektronów zależy od:

  1. wielkości strumienia świetlnego padającego na metal
  2. natężenia oświetlenia powierzchni metalu
  3. częstotliwości światła padającego na metal
  4. odległości metalu od źródła światła

 

Zadanie 5

Jeśli siła przyciągania między dwoma kulami wzrosła 16 razy to odległość między nimi:

A. zmalała 2 razy

B. zmalała 4 razy

C. wzrosła 2 razy

D. wzrosła 4 razy

 


Przykładowe zadania z biologii

 

Zadanie 1. Jakie enzymy są potrzebne do wytworzenia zrekombinowanych plazmidów, używanych przy przenoszeniu genów z jednego organizmu do drugiego?

A. polimeraza DNA oraz ligaza

B. polimeraza DNA oraz enzymy restrykcyjne

C. enzymy restrykcyjne oraz ligaza

D. helikaza oraz enzymy restrykcyjne.

 

Zadanie 2. Poniżej przedstawiono fragmenty DNA poddane elektroforezie. Wyniki pochodzą od mężczyzny (father), kobiety (mother) i ich czwórki dzieci (child 1, 2, 3, 4). Miejsce startu elektroforezy ozaznaczono jako origin.

[Source: The Biology Project, University of Arizona]

 

 

Określ, który fragment DNA jest najmniejszy (najkrótszy)?

A. I

B. II

C. III

D. IV.

 

Zadanie 3. Dlaczego możliwe jest przenoszenie genów między organizmami różnych gatunków?

A. Wszystkie organizmy maja budowę komórkową.

B. Wszystkie organizmy mają jądro komórkowe.

C. Kod genetyczny jest uniwersalny dla wszystkich organizmów.

D. Wszystkie organizmy mają rybosomy.

 

Zadanie 4. (a) Wymień dwie procedury używane do przygotowania profili genetycznych DNA

.....................................................................................................................................

Poniżej przedstawiono fragmenty profili genetycznych użytych w dochodzeniu kryminalnym. Profile te pochodziły od dwóch podejrzanych, podpisanych jako S1 i S2. Były one porównane do profilu DNA zebranego na miejscu przestępstwa (podpisany jako E).

[Source: Solomon and Berg, (1995), The World of Biology, Saunders Harcourt Brace College, Publishers Orlando, page 238]

 

(b) Wskaż, który z podejrzanych (S1 czy S2) był na miejscu zbrodni i krótko uzasadnij dlaczego?

 

Zadanie 5. Wymień i wyjaśnij argumenty etyczne za i przeciwko klonowaniu człowieka.

 

 

 


 

 

 

Przykładowe zadania z historii

 

Zadanie 1.

Wskaż kolejność chronologiczną wydarzeń II Wojny Światowej wpisując obok najwcześniejszego cyfrę 1, a najpóźniejszego cyfrę 5.

a) atak niemiecki na Związek Radziecki ……..

b) lądowania aliantów w Normandii ……..

c) konferencja w Jałcie ……..

d) podbój Danii i Norwegii przez Niemców ……..

e) Powstanie Warszawskie ……..

 

Zadanie 2.

Zaznacz które z działań wymienionych poniżej nie było częścią polityki gospodarczej Stalina w ZSRR w latach trzydziestych XX wieku.

a) centralne planowanie gospodarcze

b) upaństwowienie handlu

c) zakładanie spółdzielni rolniczych (kołchozów)

d) podział wielkich majątków ziemskich pomiędzy chłopów

e) wykorzystanie pracy więźniów

 

Zadanie 3.

Zaznacz, którego obszaru Stalin nie miał zagarnąć wg założeń tajnego protokołu do paktu Ribbentrop - Mołotow.

a) Łotwa

b) Finlandia

c) Litwa

d) rumuńska Besarabia

 

 

Zadanie 4.

Zaznacz partię polityczną, której działaczem był Jędrzej Moraczewski.

a) Polska Partia Socjalistyczna

b) Stronnictwo Narodowo - Demokratyczne

c) Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

d) Stronnictwo Pracy

 

Zadanie 5.

Zaznacz zasadę, która została przyjęta podczas obrad konferencji Okrągłego Stołu w 1989 roku w Polsce .

a) prezydent będzie wybrany z szeregów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

b) 45 % członków senatu zostanie wybranych w wolnych wyborach

c) 35 % członków sejmu zostanie wybranych w wolnych wyborach

d) rząd zostanie utworzony z udziałem działaczy „Solidarności”

 

Zadanie 6.

Zaznacz, który kraj rządzony przez komunistów zdołał uniknąć zależności od ZSRR po zakończeniu II Wojny Światowej.

a) Bułgaria

b) Rumunia

c) Jugosławia

d) Węgry

 

Zadanie 7.

Podaj nazwę kierunku artystycznego obowiązującego w krajach komunistycznych po zakończeniu II Wojny Światowej .

 

……………………………………………………………………………………………

 


 

 

Przykładowe zadania z geografii

 

Zadanie 1. Niewłaściwą stolicę podano dla:

a) Gruzji - Baku

b) Wenezueli – Caracas

c) Szwajcarii – Berno

d) Pakistanu – Islamabad

Zadanie 2. Na początku 2004 roku liczba ludności w państwie X wynosiła 20 mln, a stopa przyrostu naturalnego 10 o/oo, przy zerowym saldzie migracji. Na początku 2005 r w Państwie X mieszkało:

a) 20 mln 20 tys. osób

b) 220 mln osób

c) 22 mln osób

d) 20 mln 200 tys. osób

 

Zadanie 3. Błędne zdanie to:

a) W Ameryce Południowej przeważają wyznawcy religii protestanckich.

b) Cywilizacja Chińska opiera się na doktrynie filozoficznej stworzonej przez Konfucjusza

c) Narodową religią Indii jest hinduizm.

d) Islam jest jedną z religii monoteistycznych.

 

Zadanie 4. Aby powstał ośrodek przemysłu hi-tech, muszą być spełnione następujące warunki:

a) duży rynek zbytu, duże zasoby energii

b) ośrodki naukowe, dobre połączenia drogowe i lotnicze

c) duże zasoby wody, dobrze rozwinięte zaplecze portowe

d) potencjał intelektualny, duże zasoby krzemu

 

Zadanie 5. Wybranym regionom rolniczym świata przyporządkuj odmianę rolnictwa, która w nich występuje

a) obrzeża Sahary, Półwysep Arabski, Syberia, Mongolia

b) b) Chiny, Wietnam, Indonezja, Filipiny

c) c) Australia, Wielkie Równiny Prerii w USA

d) d) Europa Zachodnia, Nizina Atlantycka, Nizina zatokowa

 

  1. wysoko intensywne rolnictwo kapitałochłonne
  2. ekstensywne o dużej mechanizacji
  3. pastersko-koczownicze
  4. intensywne rolnictwo typu pracochłonnego

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

 
grudzień 2018
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
00438260
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Od początku
217
469
1072
3949
438260

Twoje IP: 52.91.90.122

W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie informuje, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu prowadzenia anonimowej statystyki oraz utrzymywania sesji uprawnionych zalogowanych użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies.
Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny. Zapewniamy, że szkoła tą drogą nie zbiera żadnych danych o użytkownikach. Informujemy, że wyłączenie plików cookie obowiązuje w przeglądarce dla wszystkich odwiedzanych stron. Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki: Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.